ၾကားသိသမွ်

ဂ်ဴလိုင္လ ၁၇-၁၈-၁၉ သုံးရက္လုံးမွာ ကြယ္လြန္သြားရသူ တစ္ေယာက္စီတိုင္းအတြက္ ကိုယ္ခ်င္းစာျခင္းတရားယိုဖိတ္လ်က္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳမည္အစီအစဥ္

အခုအခ်ိန္ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ့ အေမွာင္ဆုံးအခ်ိန္ကိုက်ေရာက္လာပါၿပီ

ဂ်ဴလိုင္လ ၁၇-၁၈-၁၉ သုံးရက္လုံးမွာ အနက္ေရာင္ဝတ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားရသူ

တစ္ေယာက္စီတိုင္းအတြက္ ကိုယ္ခ်င္းစာျခင္းတရားယိုဖိတ္လ်က္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳျပသၾကပါစို႔။

အခုလိုအခ်ိန္မွာ နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈသာမွန္ကန္ေနမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူေတြမလိုအပ္ဘဲ အသက္မဆုံးရႈံးရပါဘူး။

ဂ်ဴလိုင္ ၁၇ ရက္ေန႔ – COVID-19 ေၾကာင့္ အသက္စြန္႔သြားရတဲ့ ျပည္သူမ်ားအတြက္

ဂ်ဴလိုင္ ၁၈ ရက္ေန႔ – 2021 ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးမွာ အသက္စြန္႔သြားရတဲ့ သူရဲေကာင္းမ်ားအတြက္

ဂ်ဴလိုင္ ၁၉ ရက္ေန႔ – အသက္စြန္႔သြားရတဲ့ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအတြက္

ျပည္ပမွာရွိေနသူမ်ားကလည္း ဒီသုံးရက္လုံးမွာ အနက္ေရာင္ဝတ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္တြင္းမွ

ာရွိမေနေသာ္လည္း နိုင္ငံတြင္းရွိ ျမန္မာ့ေသြးခ်င္းမ်ားႏွင့္ တသားတည္းျဖစ္ေၾကာင္း စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို

ျပသသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာတဝွမ္းလုံးမွာရွိတဲ့ ျမန္မာျပည္ကို စာနာသူ ကမၻာသူ ကမၻာသားမ်ား

မ်ားလည္း အနက္ေရာင္ဝတ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈကို ျပသေပးပါရန္ေလးစားစြာေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

#WearingBlackCampaign

#DarkestHourInMyanmar

Our country is in the darkest hour.

Let us wear black on July 17-18-19 to show our heartfelt sympathy and respect to that public

who has passed away due to COVID-19.

July 17 >> For the fallen heroes of COVID-19 victims. Public is suffering because

of the management of Myanmar’s current administration.

People are dying due to the lack of administration.

July 18 >> For the fallen heroes of 2021 Revolution

July 19 >> For the National Martyrs of 1947

Let Myanmar Diaspora wear black to show the sympathy of our brothers and sisters

who live inside the country. Although we are far away, our hearts beat as one and we stand with you.

We would like to request the people around the world to wear black on

these 3 days to show solidarity and humanity.

#WearingBlackCampaign

#DarkestHourInMyanmar