ၾကားသိသမွ်

ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း တွေ့မြင်ရသည့် “ဝ” တပ်ဖွဲ့စစ်ရေးပြင်ဆင်မှု မြင်ကွင်းအချို့(ရုပ်သံ)

ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း တွေ့မြင်ရသည့် “ဝ” တပ်ဖွဲ့စစ်ရေးပြင်ဆင်မှု မြင်ကွင်းအချို့ဖြစ်သည်။

နေရာမှာ “ဝ”တောင်ပိုင်း စစ်ဒေသဖြစ်သည်ဟု နယ်မြေကျွမ်းကျင်သူများက ခန့်မှန်းကြသည်။

ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း တွေ့မြင်ရသည့် “ဝ” တပ်ဖွဲ့စစ်ရေးပြင်ဆင်မှု မြင်ကွင်းအချို့ဖြစ်သည်။

နေရာမှာ “ဝ”တောင်ပိုင်း စစ်ဒေသဖြစ်သည်ဟု နယ်မြေကျွမ်းကျင်သူများက ခန့်မှန်းကြသည်။

ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း တွေ့မြင်ရသည့် “ဝ” တပ်ဖွဲ့စစ်ရေးပြင်ဆင်မှု မြင်ကွင်းအချို့ဖြစ်သည်။

နေရာမှာ “ဝ”တောင်ပိုင်း စစ်ဒေသဖြစ်သည်ဟု နယ်မြေကျွမ်းကျင်သူများက ခန့်မှန်းကြသည်။

ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း တွေ့မြင်ရသည့် “ဝ” တပ်ဖွဲ့စစ်ရေးပြင်ဆင်မှု မြင်ကွင်းအချို့ဖြစ်သည်။

နေရာမှာ “ဝ”တောင်ပိုင်း စစ်ဒေသဖြစ်သည်ဟု နယ်မြေကျွမ်းကျင်သူများက ခန့်မှန်းကြသည်။

Video – Credit
#MeKongNews