ၾကားသိသမွ်

အေမရိကန္ အီရတ္ စစ္ပြဲျဖစ္တုန္းက အီရတ္ျပန္ဝန္ တာရစ္အာဇစ္လို ျပည္သူ႔တရားစီရင္ေရးၾကရင္ေဇာ္မဲလုံး ကို တရားသူႀကီးက” က်ပ္မျပည့္ဘူး ” ဆိုတဲ့မွတ္ခ်က္ေပးမလား ဆိုတာ…..

အေမရိကန္ အီရတ္ စစ္ပြဲမွာ

အီရတ္ျပန္ဝန္ တာရစ္အာဇစ္က

ေပါက္ကရတြခ်ည္ေျပာတာ သူေျပာသမၽွ ဟုတ္တာတစ္ခုမွမပါဘူး

ေနာက္ဆုံးအေမရိကန္ေတြ ဘဂၢရတ္ကို ဝင္သိမ္းတာေတာင္

အီရတ္စစ္သားေတြ အေမရိကန္ကို တြန္းလွန္ၿပီး

အေမရိကတိုက္ကို သိမ္းဖို႔ထြက္ခြာၿပီ ဆိုၿပီးလုပ္တာ

စစ္ပြဲၿပီးေတာ့အီရတ္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ဝန္ႀကီးေတြကို စစ္ခုံ႐ုံးဖြဲ႕

စစ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးၾကတယ္

ထူးၾကားတာက တာရစ္အာဇစ္

သူ႔ကိုစစ္ခုံ႐ုံးေခၚလာတယ္ သူ႔ျမင္ေတာ့အကုန္လုံးက ဝိုင္းရီၾကတယ္

တရားသူႀကီးက

” သူ႔အျမန္သာျပန္ေခၚသြားပါ ေတာ္ၾကာ အေမရိကန္ေတြကို အီရတ္စစ္ခုံ႐ုံးက အျပစ္ေပးတယ္လို႔

ေၾကျငာေနပါ့မယ္ ” လို႔ေျပာရီၾကတယ္ ဒါေပမယ့္လဲ

တာရစ္အာဇစ္ အျပစ္ဒဏ္မခံခဲ့ရပါဘူး တရားသူႀကီးမွတ္ခ်က္က

” က်ပ္မျပည့္လို႔ပါ “တဲ့

ေျပာခ်င္တာက စကစက ေဇာ္မဲလုံးကိုျမင္တိုင္း တာရစ္အာဇစ္ကို

​ျမင္မိတယ္ ေရာက္လာေတာ့မယ့္ ျပည္သူ႔တရားစီရင္ေရးၾကရင္

ေဇာ္မဲလုံး ကို တရားသူႀကီးက

” က်ပ္မျပည့္ဘူး ” ဆိုတဲ့မွတ္ခ်က္ေပးမလား ဆိုတာ…..

မုဆိုး လက္

#ခရက္ဒစ္;;