ၾကားသိသမွ်

ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးရဲ႕စံျပေခါင္းေဆာင္နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏မွတ္သားဖြယ္( Video Click)

ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးရဲ႕စံျပေခါင္းေဆာင္

နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏

မွတ္သားဖြယ္စကားတစ္ခြန္း

ကၽြန္မကေတာ့ ဘဝေႂကြးမပါသြားခ်င္ဘူး

စြန္႔လႊတ္ပါလို႔ ကၽြန္မ မေျပာလိုပါဘူး

ကိုယ့္အတြက္ကိုယ္လုပ္ပါလို႔ ကၽြန္မ မေျပာလိုပါဘူး

ကၽြန္မတြန္းတိုက္ခ်င္တာကေတာ့ တတ္နိုင္သမၽွ

ကိုယ့္ရဲ့တိုင္းျပည္အတြက္ အတူေပါက္ဖြားလာတဲ့

ကိုယ္ရဲ့ျပည္သူ/သားေတြအတြက္ လုပ္ေပးနိုင္သမၽွ

လုပ္ေပးၾကပါ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္