ၾကားသိသမွ်

နိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားမွျပည္သူသို႔ အမွာစကားမ်ား

နိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားမွျပည္သူသို႔ အမွာစကားမ်ား

ျပည္သူက ျပည္သူကို

ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္

ျပည္သူေတြအတြက္ တေန႔သုံးႀကိမ္

ေမတၱာပို႔ေပးေနပါတယ္။

ဦးဝင္းျမင့္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး

ကိုဗစ္နဲ႔ဆုံးတာ ရွက္စရာမဟုတ္ CDM မလုပ္တာ ရွက္စရာ ဟု မန္းဝင္ခိုင္သန္းေျပာၾကား

NUG အစိုးရအား ေထာက္ခံေသာ ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ ကိုဗစ္ေရာဂါအား အလြန္အကၽြံ

မေၾကာက္လန္႔ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ကိုဗစ္နဲ႔ဆုံးတာ ရွက္စရာ မဟုတ္ပါ CDM

မလုပ္ျခင္းကသာ ရွက္စရာ ျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာ NUG အစိုးရ၏

စုံညီအစည္းအေဝးမွာ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။