ၾကားသိသမွ်

KIA မှ ကျေးဇူးရှင်ဆရာတို့ရဲ့ခရာသံအောက်တွင် သွေး ချွေး ဘဝတွေရင်းပြီး ကြိုးစားခဲ့ကြသည်Z3 အပတ်စဉ် ၂ လေ့ကျင့်ရေး အမှတ်တရ(ရုပ်သံ)

PDFအားလုံး သွေး ချွေး ဘဝတွေရင်းပြီး ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။

Z3 အပတ်စဉ် ၂ လေ့ကျင့်ရေး အမှတ်တရ (အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံကြည့်နိုင်သည်)

အစစအရာရာ စနစ်တကျ သင်ကြားပေးသော

KIA မှ ကျေးဇူးရှင်ဆရာအားလုံး

ရင်ထဲမှ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း…

PDFအားလုံး သွေး ချွေး ဘဝတွေရင်းပြီး ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။

Z3 အပတ်စဉ် ၂ လေ့ကျင့်ရေး အမှတ်တရ (အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံကြည့်နိုင်သည်)

အစစအရာရာ စနစ်တကျ သင်ကြားပေးသော

KIA မှ ကျေးဇူးရှင်ဆရာအားလုံး

ရင်ထဲမှ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း…

PDFအားလုံး သွေး ချွေး ဘဝတွေရင်းပြီး ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။

Z3 အပတ်စဉ် ၂ လေ့ကျင့်ရေး အမှတ်တရ (အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံကြည့်နိုင်သည်)

အစစအရာရာ စနစ်တကျ သင်ကြားပေးသော

KIA မှ ကျေးဇူးရှင်ဆရာအားလုံး

ရင်ထဲမှ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း…