ၾကားသိသမွ်

လူရွှင်တော်ပိုးလေးရဲ့မွေးနေ့လေးမှာတော်လှန်ရေးညီကိုများကပြုလုပ်ပေးတဲ့မွေးနေ့စပရိုက် တော်လှန်မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေတဲ့ (ရုပ် သံ)

လူရွှင်တော်ကိုပိုးလေးရဲ့မွေးနေ့လေးမှာတော်လှန်ရေးညီကိုများကပြုလုပ်ပေးတဲ့မွေးနေ့စပရိုက်

တော်လှန်မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေတဲ့ (ရုပ် သံ)

ယနေ့မှာတော့ ပြည်သူအချစ်တော်ပြည်သူအချစ်တော် ဟားငါးကောင် အဖွဲ့ထဲမှ

လူရွှင်တော်ကိုပိုးလေးရဲ့မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါတယ် တော်လှန်မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ


အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

လူရွှင်တော်ကိုပိုးလေးရဲ့မွေးနေ့လေးမှာတော်လှန်ရေးညီကိုများကပြုလုပ်ပေးတဲ့မွေးနေ့စပရိုက်

တော်လှန်မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေတဲ့ (ရုပ် သံ)

ယနေ့မှာတော့ ပြည်သူအချစ်တော်ပြည်သူအချစ်တော် ဟားငါးကောင် အဖွဲ့ထဲမှ

လူရွှင်တော်ကိုပိုးလေးရဲ့မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါတယ် တော်လှန်မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ

လူရွှင်တော်ကိုပိုးလေးရဲ့မွေးနေ့လေးမှာတော်လှန်ရေးညီကိုများကပြုလုပ်ပေးတဲ့မွေးနေ့စပရိုက်

တော်လှန်မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေတဲ့ (ရုပ် သံ)

ယနေ့မှာတော့ ပြည်သူအချစ်တော်ပြည်သူအချစ်တော် ဟားငါးကောင် အဖွဲ့ထဲမှ

လူရွှင်တော်ကိုပိုးလေးရဲ့မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါတယ် တော်လှန်မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ

ရုပ်သံကြည့်ရန်