ၾကားသိသမွ်

ေဒါက္တာ ဆာဆာ၏လက္ရွိနိုင္ငံတကာ စည္း႐ုံး ေရးေအာင္ျမင္မွုမ်ား

ပြဲကေတာ့လွၿပီ မအလတို႔ဇာတ္သိမ္းခန္းမရႈ႔မလွျမင္ေနရၿပီေဒါက္တာ ဆာဆာ၏

စည္း႐ုံး ေရးေအာင္ျမင္မွုမ်ား

ဘာျဖစ္လာမည္ဆိုတာ ရွင္းရွင္းႀကီးျမင္ရၿပီမို႔ ေနာက္ Step တစ္ခု Chapter ကို လွမ္းကာ စာေရးတာ

ရပ္ရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီလို႔ နားလည္ခဲ့သည္။တစ္ခုပဲေျပာခဲ့ခ်င္သည္R 2 P ၂မ်ိဳးရွိသည္။ Level 1

(တိုက္ရိုက္) ႏွင့္ Level 2 (သြယ္ဝိုက္) တို႔ျဖစ္သည္။ ယင္း Level 2 ကစတင္ေနၿပီ။ လူထု Level 2 ကို

ေရြးခ်ယ္သင့္သည္ဟု ေနာက္ဆုံး အႀကံေပးခဲ့ပါရေစ။ စစ္အာဏာရွင္ အျမစ္ပါျပဳတ္ဖို႔ဆိုရင္ေပါ့။

Level 1 ကို လုပ္ေပးခဲ့လၽွင္လည္း လူထု ဘယ္လိုမွ ႀကိဳမသိနိုင္ပါ။ Level 2 ကရင္ျပည္နယ္မွာ

စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ။Gen Z ႏွင့္ လူထုကို တစ္ခု အားေပးခ်င္သည္။ တစ္ကမၻာလုံး Gen Z တို႔

တိုက္ပြဲကိုၾကည့္ၿပီး ‘ဘယ္လိုေတာင္ ရဲရင့္ၾကတဲ့ လူငယ္ေတြလဲ’ ဆိုၿပီး အံ့ဩ အားက် မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္

နိုင္ငံတကာကGen Z မ်ားဂုဏ္ယူေနၾကသည္။ သားတို႔ သမီးတို႔ကို ဆရာဦးညႊတ္ပါသည္။

သူပုန္တပ္ကို တစ္ခုေျပာခဲ့ခ်င္တယ္။ အာဏာသိမ္းၿပီး တစ္လအတြင္း လူထုတစ္ရပ္လုံးကို

မင္းတို႔ရန္သူျဖစ္ေအာင္ အံ့ဩဖို႔ေကာင္းစြာ ညံ့ဖ်င္းလြန္းစြာ လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ မင္းတို႔လုပ္ရပ္ သမိုင္းဝင္ခဲ့ပါၿပီ။

ေဒါက္တာ ဆာဆာ ျမန္မာျပည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ ခုပ်က္ဆီးသြားတဲ့ တပ္အစား ‘Fedral Army’ ႀကီး

တစ္ခုအျဖစ္ ႀကိဳးစားေနမႈအား တစ္ကမၻာလုံး ေလးစားရေလာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားနိုင္ခဲ့တယ္။

ခု သူပုန္တပ္ကို အစိုးရတပ္အျဖစ္ကေနအကုန္ထုတ္ပစ္လိုက္ၿပီ။ ဇာတ္သိမ္းေရာက္ရင္

ေဒါက္တာ ဆာဆာဟာ ျမန္မာ့ ဒုတိယ လူထုတပ္မေတာ္ႀကီးကို စတင္ လက္ေတြ႕

တည္ေထာင္နိုင္ခဲ့တဲ့ ဒုတိယ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္

တစ္ေယာက္အျဖစ္ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ က်န္ခဲ့မယ္လို႔ အတိအက်ယုံၾကည္ပါတယ္။

ေဒါက္တာဆာဆာဟာ EU စစ္ဘက္ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး

Hervé Bléjean ကိုေတာင္ သူလိုခ်င္တာရေအာင္စည္း႐ုံးနိုင္ခဲ့သူပါ။

လူထု အႏၲရာယ္ ကင္းၾကပါေစ။

#ခရက္ဒစ္#