ၾကားသိသမွ်

ကခ်င္စစ္ပြဲ တေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ေတာ့ ကခ်င္ေတြရဲ႕ ေသြးစည္းမႈ ေႂကြးေၾကာ္သံ

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ ကခ်င္စစ္ပြဲ တေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ေတာ့ ကခ်င္ေတြရဲ႕ ေသြးစည္းမႈ ေႂကြးေၾကာ္သံ

ျပည္သူကို ငွဲ႔ရမယ္.. ေတာ္လွန္ေရး ဆိုတာ ျပည္သူအထိနာေအာင္ မလုပ္ရဘူး… (Urban elites တခ်ိဳ႕ရဲ႕ အျမင္)

ဟုတ္ၿပီ…

CDM ေတြ အလုပ္ျပန္ဆင္းပါ၊ မိသားစု ငွဲ႔ရမယ္၊

ေဒါက္တာေတြ ေဆး႐ုံ ျပန္ဆင္းပါ၊ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူေတြ က်န္းမာေရးေကာင္းရမယ္။

ေဆး႐ုံ ေဆးခန္းမရွိတဲ့ ေတာသားေတြ ခဏေခါက္ထား။

ေက်ာင္းေတြ ျပန္ဖြင့္ပါ။ ပညာေရး မထိေကာင္းဘူး။

ေက်ာင္းမရွိ ေတာမွာေနသူ ဘယ္တတ္ႏိုင္မလဲ။

ဘဏ္ေတြ ျပန္လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ ျပည္သူေတြ ကူညီၾကပါ။ စီးပြါးေရး ထိခိုက္တယ္၊

တိုင္းျပည္ အခြန္တိုးရမယ္။ ဘဏ္ မျမင္ဖူးတဲ့ လူေတြ ေခါက္ထား။

လမ္းခရီး လုံၿခဳံေအာင္ ဗုံးမခြဲၾကနဲ႔၊ ခရီးသြားျပည္သူေတြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ခရီးသြားရမယ္။

အခြန္အခ ေလွ်ာ့မယ္။ သြားဖို႔လာဖို႔မတတ္ႏိုင္တဲ့ လူေတြ ဘာအေရးလဲ။

တရားဥပေဒ လိုက္နာၾကပါ၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္တာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖါက္မႈပဲ၊

လက္နက္ကိုင္ စစ္တပ္ႀကီး ပစ္သတ္ေနတာ သူတို႔အလုပ္ သူတို႔လုပ္ေနတာ။

ဒလန္လဲ လူထုပဲ မေႏွာက္ယွက္နဲ႔၊

အဖမ္းခံထိထားသူေတြ အခ်ိန္တန္ ျပန္လြတ္မွာပါ။

လွ်ပ္စစ္မီးမရရင္ ေအးကြန္းဖြင့္မရျဖစ္မယ္၊ ပူတယ္။

လွ်ပ္စစ္မရတဲ့ ၄၀ % ရာႏႈန္း ျပည္သူေတြ ေတာက္ဂ႐ုစိုက္စရာလား။

ေတာ မွာ ေရာက္ေနသူမ်ား သူတို႔ေ႐ြးခ်ယ္မႈပဲ၊ ငတ္ငတ္ေသေသ၊ ငါတို႔ ျပည္သူေတြကေတာ့

အဆင္ေျပမွ ျဖစ္မယ္…. ဘယ္သူအုပ္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ အဆင္ေျပရင္ၿပီးတာပဲ။

ဒီလိုလား? က်ေနာ္တို႔လိုခ်င္တဲ့ ဘဝ အမွန္လား?

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ ကခ်င္စစ္ပြဲ တေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ေတာ့ ကခ်င္လူဦးေရ ရဲ႕ ၂၀ % ရာႏႈန္း

စစ္ေျပး ဘဝ ေရာက္ရတယ္။ KIA ကို BGF လက္မခံလို႔ဆိုတဲ့ ျပစ္ခ်က္နဲ႔ ျပန္ထိုးစစ္ဆင္တာပါ။

KIA ကို BGF လက္မခံသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳတာက ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ကခ်င္လူထုနဲ႔ ၿမိဳ႕ေန

ကခ်င္လူထု အမ်ားပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ျဖစ္ၿပီ ဆိုတာနဲ႔ အရင္ေျပးရတာက ေတာေနလူထု၊

ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီတုန္းက ကခ်င္ေတြရဲ႕ ေသြးစည္းမႈ ေႂကြးေၾကာ္သံ (Slogan) တခုထြက္လာတယ္

“Yak tim pyaw tim rau”

“ဒုကၡေရာက္လဲ ေပ်ာ္စရာရွိလဲ အတူတူ” ဆိုတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံပါ

ျမန္မာျပည္သူေတြလဲ ဒီလို ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။

ခရက္ဒစ္

Dr. Tu Hkawng