ၾကားသိသမွ်

အေမရိကန္သံ႐ုံးက ဂုဏ္ျပဳ ေသာျမန္မာနိုင္ငံသားအာဇာနည္မ်ား

စစ္အာဏာရွင္ ေနဝင္းကိုတြန္းလွန္ရင္း (၁၉၆၂) ဇူလိုင္ (၇) ရက္ေန႔မွာ

 

အသက္ေပးလႉခဲ့ရသူအားလုံးကို အေမရိကန္ က ဂုဏ္ျပဳသလို

မအလ အာဏာ႐ူးကိုတြန္းလွန္ရင္း ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္

အသက္ေပးခဲ့ရသူ ရာေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း

အေမရိကန္သံ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

 

Credit- Original Photo & New