ၾကားသိသမွ်

မိုင်းဆတ်မြို့နယ်အတွင်း လားဟူရွာတစ်ရွာတွင်မိုးသီးကျပြီးနောက် မြင်တွေ့ရသည့် မြင်ကွင်း(ရုပ်သံ)

ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်အတွင်း လားဟူရွာတစ်ရွာတွင် ၂၀၂၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ(၁၉)ရက်နေ့

နံနက်အစောပိုင်းက မိုးသီးထပ်ကျပြီးနောက် မြင်တွေ့ရသည့် မြင်ကွင်း။

အောက်တွင်ရုပ်သံကြည့်နိုင်သည်

ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်အတွင်း လားဟူရွာတစ်ရွာတွင် ၂၀၂၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ(၁၉)ရက်နေ့

နံနက်အစောပိုင်းက မိုးသီးထပ်ကျပြီးနောက် မြင်တွေ့ရသည့် မြင်ကွင်း။

အောက်တွင်ရုပ်သံကြည့်နိုင်သည်

ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်အတွင်း လားဟူရွာတစ်ရွာတွင် ၂၀၂၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ(၁၉)ရက်နေ့

နံနက်အစောပိုင်းက မိုးသီးထပ်ကျပြီးနောက် မြင်တွေ့ရသည့် မြင်ကွင်း။

အောက်တွင်ရုပ်သံကြည့်နိုင်သည်

ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်အတွင်း လားဟူရွာတစ်ရွာတွင် ၂၀၂၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ(၁၉)ရက်နေ့

နံနက်အစောပိုင်းက မိုးသီးထပ်ကျပြီးနောက် မြင်တွေ့ရသည့် မြင်ကွင်း။

အောက်တွင်ရုပ်သံကြည့်နိုင်သည်

#TachileikNewsAgency
video: CJ