ၾကားသိသမွ်

စစ်ကိုင်းတိုင်း ကစထ ၆ မှူး စကစရဲချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းလှိုင်၏ဦးထုတ် ကျကျန်ရစ်ဟုဆို

စစ်ကိုင်းတိုင်း ကစထ ၆ မှူး စကစရဲချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းလှိုင်၏ဦးထုတ် ကျကျန်ရစ်ဟုဆို

စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှ PDF များကို ဖြိုမည်ဟု ကြုံးဝါးခဲ့ဖူးသည့် ရဲချုပ်သန်းလှိုင်၏ ပိကတ်ဦးထုတ် ထွက်ပြေးစဉ် ကျကျန်ရစ်ခဲ့၍

လာရောက်ယူဆောင်ရန် စစ်ကိုင်းတိုင်း ပြည်သူ့ပြောက်ကျားတပ်ပေါင်းစုကထုတ်ပြန်ကြောင်း ဒေသတွင်းသတင်းတွင် ဖော်ပြသည်။


သို့၊ သန်းလှိုင်(ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး၊ကစထ ၆ မှုး)၊ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ နယ်မြေတွင် ပမာမခန့် ယာဉ်တန်းဖြင့်လာရောက်ခဲ့စဉ်က

ကျွန်ုပ်တို့ ဝိုင်းဝန်း မိုင်းမုန့်ကျွေး၍ လူကြီးမင်းဝရုန်းသုန်းကားထွက်ပြေးစဉ် ဦးထုပ် ကျကျန်နေခဲ့ပါသည်။

ယခု မင်းအောင်လှိုင်၏ ၁၂-၂-၂၀၂၂ပြည်ထောင်စုနေ့ဗိုလ်ရှု့သဘင်တက်ရောက်ရန် လူကြီးမင်း၏ပိကတ်ဦးထုပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ထံလာရောက်

တောင်းယူပါရန်၊

ပုံ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းပြည်သူ့ပြောက်ကျား တပ်ပေါင်းစု ဟု ကြေညာချက်တွင်ပါရှိသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်း ကစထ ၆ မှူး စကစရဲချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းလှိုင်၏ဦးထုတ် ကျကျန်ရစ်ဟုဆို

စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှ PDF များကို ဖြိုမည်ဟု ကြုံးဝါးခဲ့ဖူးသည့် ရဲချုပ်သန်းလှိုင်၏ ပိကတ်ဦးထုတ် ထွက်ပြေးစဉ် ကျကျန်ရစ်ခဲ့၍

လာရောက်ယူဆောင်ရန် စစ်ကိုင်းတိုင်း ပြည်သူ့ပြောက်ကျားတပ်ပေါင်းစုကထုတ်ပြန်ကြောင်း ဒေသတွင်းသတင်းတွင် ဖော်ပြသည်။

သို့၊ သန်းလှိုင်(ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး၊ကစထ ၆ မှုး)၊ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ နယ်မြေတွင် ပမာမခန့် ယာဉ်တန်းဖြင့်လာရောက်ခဲ့စဉ်က

ကျွန်ုပ်တို့ ဝိုင်းဝန်း မိုင်းမုန့်ကျွေး၍ လူကြီးမင်းဝရုန်းသုန်းကားထွက်ပြေးစဉ် ဦးထုပ် ကျကျန်နေခဲ့ပါသည်။

ယခု မင်းအောင်လှိုင်၏ ၁၂-၂-၂၀၂၂ပြည်ထောင်စုနေ့ဗိုလ်ရှု့သဘင်တက်ရောက်ရန် လူကြီးမင်း၏ပိကတ်ဦးထုပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ထံလာရောက်

တောင်းယူပါရန်၊

ပုံ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းပြည်သူ့ပြောက်ကျား တပ်ပေါင်းစု ဟု ကြေညာချက်တွင်ပါရှိသည်။