ၾကားသိသမွ်

လြြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ မွဆရာမေလး ေရးလိုက္ေသာစာေလးတစ္ေစာင္နွင့္ဂုဏ္ျပဳသီခ်င္းေလးတစ္ပုဒ္(VIDEO)

ကေလးတို႔ေရေျမျဖဴေလးကိုင္ အမွန္ျခစ္ေတြပဲ ျခစ္ေပးတတ္တဲ့

တီခ်ယ္ေတာင္ ေတာ္လွန္ေရးတြက္ လကၷကၠိဳငၼိၿပီ

ျဖစ္ခ်င္တာေပါ့ ါ့ျဖဴစိမ္းေလးဝတ္

ကေလးတို႔ေပးတဲ့ ပန္းေတြပန္ၿပီ ေက်ာင္းခန္းထဲမွာ

စာေတြ ကဗ်ာေတြ ဂီတေတြ တေပ်ာ္တပါးႀကီး သင္ခ်င္တာေပါ့

သို႔ေပမယ့္လည္း အနာဂါတ္ ဘဝေတြ အမ်ားႀကီးကို

ေဆးျခယ္ေပးရတဲ့ တီခ်ယ္တို႔ ေက်ာင္းဆရာ /မေတြ

ဒီေတာ္လွန္ေရးမွာမွ မပါဝင္ရင္ျဖင့္ေ ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္း ရိုင္းရခ်ည္ရဲ့

၈၈မွာ ဥပမာေပး အမ်ားႀကီး လမ္းျပသြားၿပီ

၉၀မွာ စစ္တန္းလ်ား ျပန္မယ္ဆိုတဲ့သူေတြခုခ်ိန္ထိေနရာယူ ဂုတ္ေသြးစုပ္ အျမတ္ထုတ္တုန္း

၂၁မွာေတာ့ တီခ်ယ္တို႔ နိုင္ကိုနိုင္ရမယ္

အာဏာရွင္ကို အျမစ္ကေန ဆြဲထုတ္ပစ္ရမယ္ဒီတိုၾကၸဲႏိုငၼြ ကေလးတို႔ရဲ့ အနာဂါတ္လွမယ္

အသက္ေပးသြားသူေတြ ကၽြတ္လႊတ္မယ္

ဘဝေပးထားသူေတြ ေနရာမွန္ျပန္ရမယ္

ေတာင့္ခံေပးပါ CDM တံတိုင္းႀကီးေတြ

#အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္

#အေရးေတာ္ပုံေအာင္ကိုေအာင္ရမည္

Credit-