ၾကားသိသမွ်

တခ်ိန္ကနားမည္ႀကီးခဲ့ေသာသရုပ္ေဆာင္အဆိုေတာ္၀င္းဦးေျပာျပ ခဲ့ေသာအာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရးသီခ်င္းတစ္ပုဒ္အ ေၾကာင္း(အ ေျပာ/အဆို VIDEO)

တခ်ိန္ကနားမည္ႀကီးခဲ့ေသာသရုပ္ေဆာင္အဆိုေတာ္၀င္းဦးေျပာျပ

ခဲ့ေသာအာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရးသီခ်င္းတစ္ပုဒ္အ ေၾကာင္း

တစ္ခ်ိန္က ေရြွမန္းေစ်းခ်ိဳသူ/သားမ်ားအတြက္

ေတးၿပဳဆရာႀကီးၿမိဳ႕မၿငိမ္မွ ျမန္မာမ်ားအေပၚမတရား

ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာအာဏာရွင္ ဆန့္က်င္ေရး

လွဳပ္ေဆာ္ေတးသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ေၾကာင္း

နားမည္ႀကီးသရုပ္ေဆာင္ အဆိုေတာ္ႀကီး

၀င္းဦး ကသီဆို ရွင္ျပခဲ့သည္။

Credit–မူရင္း