ၾကားသိသမွ်

ပျော်လို့ လက်နက်ကိုင်နေတာ မဟုတ်ဘူးအာဏာရှင်ကို မကြိုက်လို့ အသက်နဲ့ရင်းပြီး လက်နက်ကိုင် တော်လှန်နေတာ

ပျော်လို့ လက်နက်ကိုင်နေတာ မဟုတ်ဘူးအာဏာရှင်ကို မကြိုက်လို့ အသက်နဲ့ရင်းပြီး လက်နက်ကိုင် တော်လှန်နေတာ

အောက်တွင်ရုပ်သံကြည့်နိုင်သည်

ပျော်လို့ လက်နက်ကိုင်နေတာ မဟုတ်ဘူးအာဏာရှင်ကို မကြိုက်လို့ အသက်နဲ့ရင်းပြီး

လက်နက်ကိုင် တော်လှန်နေတာမင့်တို့ကပစ်တယ် အမိန့်နဲ့ငါတို့က ထွက်တယ် ခံယူချက်နဲ့ …..

အရေးတော်ပုံ အောင်ကိုအောင်ရမည်

ပျော်လို့ လက်နက်ကိုင်နေတာ မဟုတ်ဘူးအာဏာရှင်ကို မကြိုက်လို့ အသက်နဲ့ရင်းပြီး လက်နက်ကိုင် တော်လှန်နေတာ

ပျော်လို့ လက်နက်ကိုင်နေတာ မဟုတ်ဘူးအာဏာရှင်ကို မကြိုက်လို့ အသက်နဲ့ရင်းပြီး

လက်နက်ကိုင် တော်လှန်နေတာမင့်တို့ကပစ်တယ် အမိန့်နဲ့ငါတို့က ထွက်တယ် ခံယူချက်နဲ့ …..

အရေးတော်ပုံ အောင်ကိုအောင်ရမည်

ပျော်လို့ လက်နက်ကိုင်နေတာ မဟုတ်ဘူးအာဏာရှင်ကို မကြိုက်လို့ အသက်နဲ့ရင်းပြီး လက်နက်ကိုင် တော်လှန်နေတာ

ပျော်လို့ လက်နက်ကိုင်နေတာ မဟုတ်ဘူးအာဏာရှင်ကို မကြိုက်လို့ အသက်နဲ့ရင်းပြီး

လက်နက်ကိုင် တော်လှန်နေတာမင့်တို့ကပစ်တယ် အမိန့်နဲ့ငါတို့က ထွက်တယ် ခံယူချက်နဲ့ …..

အရေးတော်ပုံ အောင်ကိုအောင်ရမည်

ပျော်လို့ လက်နက်ကိုင်နေတာ မဟုတ်ဘူးအာဏာရှင်ကို မကြိုက်လို့ အသက်နဲ့ရင်းပြီး လက်နက်ကိုင် တော်လှန်နေတာ

ပျော်လို့ လက်နက်ကိုင်နေတာ မဟုတ်ဘူးအာဏာရှင်ကို မကြိုက်လို့ အသက်နဲ့ရင်းပြီး

လက်နက်ကိုင် တော်လှန်နေတာမင့်တို့ကပစ်တယ် အမိန့်နဲ့ငါတို့က ထွက်တယ် ခံယူချက်နဲ့ …..

အရေးတော်ပုံ အောင်ကိုအောင်ရမည်

PDF(Kalay)