ၾကားသိသမွ်

မင်းအောင် လှိုင်နဲ့ စကစ ဗို လ်ချုပ်တွေကို ကေအဲန်ယူ လက်ဖြောင့်တပ်သားက ရှင်းပစ်တဲ့ ဂိမ်းဗီဒီယို

မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ကေအဲန်ယူ လက်ဖြောင့်တပ်သားက ရှင်းပစ်တဲ့ ဂိမ်းဗီဒီယို

Connect Burma| ဒီဇင်ဘာ ၁

အာဏာလု စစ်ရာဇဝတ်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တချို့ကို ကေအဲန်ယူ လက်ဖြောင့်တပ်သားက ရှင်းပစ်တဲ့ ဂိမ်းဗီဒီယိုတစ်ခုကို Karenni-Arts KHReh လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာက ဖန်တီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။

ဒီဂိမ်းဗီဒီယိုကို မနေ့ နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်က တင်ထားတာဖြစ်ပြီး YouTube Channel မှာလည်း Subscribe လုပ်ဖို့၊ ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ဒီစာမျက်နှာမှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တော်လှန်နေကြသူတွေကို ဖော်ကျူးထားတဲ့ အခြားဂိမ်းဗီဒီယိုတွေလည်း တင်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။

မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ကေအဲန်ယူ လက်ဖြောင့်တပ်သားက ရှင်းပစ်တဲ့ ဂိမ်းဗီဒီယို

Connect Burma| ဒီဇင်ဘာ ၁

အာဏာလု စစ်ရာဇဝတ်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တချို့ကို ကေအဲန်ယူ လက်ဖြောင့်တပ်သားက ရှင်းပစ်တဲ့ ဂိမ်းဗီဒီယိုတစ်ခုကို Karenni-Arts KHReh လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာက ဖန်တီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။

ဒီဂိမ်းဗီဒီယိုကို မနေ့ နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်က တင်ထားတာဖြစ်ပြီး YouTube Channel မှာလည်း Subscribe လုပ်ဖို့၊ ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ဒီစာမျက်နှာမှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တော်လှန်နေကြသူတွေကို ဖော်ကျူးထားတဲ့ အခြားဂိမ်းဗီဒီယိုတွေလည်း တင်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။

မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ကေအဲန်ယူ လက်ဖြောင့်တပ်သားက ရှင်းပစ်တဲ့ ဂိမ်းဗီဒီယို

Connect Burma| ဒီဇင်ဘာ ၁

အာဏာလု စစ်ရာဇဝတ်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တချို့ကို ကေအဲန်ယူ လက်ဖြောင့်တပ်သားက ရှင်းပစ်တဲ့ ဂိမ်းဗီဒီယိုတစ်ခုကို Karenni-Arts KHReh လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာက ဖန်တီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။

ဒီဂိမ်းဗီဒီယိုကို မနေ့ နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်က တင်ထားတာဖြစ်ပြီး YouTube Channel မှာလည်း Subscribe လုပ်ဖို့၊ ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ဒီစာမျက်နှာမှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တော်လှန်နေကြသူတွေကို ဖော်ကျူးထားတဲ့ အခြားဂိမ်းဗီဒီယိုတွေလည်း တင်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။