ၾကားသိသမွ်

🌧🌧🌧နယုန်မိုး ☔☔☔ဇွန်လဆန်းအတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်

ဇွန်လဆန်းအတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်

နယုန်မိုး 🌧🌧🌧☔☔☔

၂၀၂၁ ဇွန်လ ၁ရက်နေ့မှ ၄ရက်နေ့အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ် မကွေးတိုင်း နေပြည်တော် ပြည် ခရိုင် တောင်ငူခရိုင် မန္တလေးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်

တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးရွာနိုင်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးကြီးနိုင်ပါတယ် 🌧🌧🌧

ISSUED TIME 30/05/2022 at 9:00AM(MMT)


01/06/2022 ဇွန်လ ၁ရက်နေ့မှ ၄ရက်နေ့အတွင်း တနင်္သာရီတိုင်း မွန်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ် ရန်ကုန်တိုင်း ပဲခူးတိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း

ရခိုင်ပြည်နယ် မကွေးတိုင်း နေပြည်တော် ကယားပြည်နယ် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်း ချင်းပြည်နယ် ကချင်ပြည်နယ်ဒေသတွေအားလုံးမိုးရွာနိုင်ပါတယ်


30/05/2022 ရက်နေ့

တနင်္သာရီတိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း ပဲခူးတိုင်း ကယားပြည်နယ် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်

ချင်းပြည်နယ်ဒေသတွေမှာမိုးရွာနိုင်ပြီး မွန်ပြည်နယ်နှင့်ကရင်ပြည်နယ်ဒေသတွေမှာမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်

ISSUED TIME 29/05/2022 at 11:37PM(MMT)

30/05/2022 ရက်နေ့

တနင်္သာရီတိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း ပဲခူးတိုင်း ကယားပြည်နယ် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်

ချင်းပြည်နယ်ဒေသတွေမှာမိုးရွာနိုင်ပြီး မွန်ပြည်နယ်နှင့်ကရင်ပြည်နယ်ဒေသတွေမှာမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်

ISSUED TIME 29/05/2022 at 11:37PM(MMT)
Su Su San

ဇွန်လဆန်းအတွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နယုန်မိုး 🌧🌧🌧☔☔☔

၂၀၂၁ ဇွန်လ ၁ရက်နေ့မှ ၄ရက်နေ့အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ် မကွေးတိုင်း နေပြည်တော် ပြည် ခရိုင် တောင်ငူခရိုင် မန္တလေးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးရွာနိုင်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးကြီးနိုင်ပါတယ် 🌧🌧🌧

ISSUED TIME 30/05/2022 at 9:00AM(MMT)

01/06/2022 ဇွန်လ ၁ရက်နေ့မှ ၄ရက်နေ့အတွင်း တနင်္သာရီတိုင်း မွန်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ် ရန်ကုန်တိုင်း ပဲခူးတိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း

ရခိုင်ပြည်နယ် မကွေးတိုင်း နေပြည်တော် ကယားပြည်နယ် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း ချင်းပြည်နယ် ကချင်ပြည်နယ်ဒေသတွေအားလုံးမိုးရွာနိုင်ပါတယ်

30/05/2022 ရက်နေ့
တနင်္သာရီတိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း ပဲခူးတိုင်း ကယားပြည်နယ် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်

ချင်းပြည်နယ်ဒေသတွေမှာမိုးရွာနိုင်ပြီး မွန်ပြည်နယ်နှင့်ကရင်ပြည်နယ်ဒေသတွေမှာမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်
ISSUED TIME 29/05/2022 at 11:37PM(MMT)

30/05/2022 ရက်နေ့
တနင်္သာရီတိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း ပဲခူးတိုင်း ကယားပြည်နယ် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်

ချင်းပြည်နယ်ဒေသတွေမှာမိုးရွာနိုင်ပြီး မွန်ပြည်နယ်နှင့်ကရင်ပြည်နယ်ဒေသတွေမှာမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်
ISSUED TIME 29/05/2022 at 11:37PM(MMT)

Su Su San