ၾကားသိသမွ်

PDF – Kalay တပ်ရင်း (၂) မှ ရဲဘော်တွေ ပြန်လည်သီဆိုထားတဲ့ ” သားကြီးတို့အေးဆေး ” သီချင်း(ရုပ်/သံ)

PDF – Kalay တပ်ရင်း (၂) မှ ရဲဘော်တွေ ပြန်လည်သီဆိုထားတဲ့ ” သားကြီးတို့အေးဆေး ” သီချင်း(ရုပ်/သံ)

ဧရာဝတီတိုင်းမ်

ဧပြီလ ၃၀ ရက်

PDF – Kalay တပ်ရင်း (၂) ရဲဘော်တွေ သီဆိုဖျော်ဖြေထားတဲ့ ” သားကြီးတို့အေးဆေး ” သီချင်းရုပ်သံဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်။

PDF – Kalay ( တပ်ရင်း-၂ ) ရဲဘော်များရဲ့ Cover Song ကို ခံစားရင်း ၎င်းတို့နဲ့အတူ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ပေးကြပါဦးလို့ မေတ္တာရပ်ခံ

ထားပါတယ်။

ရုပ်သံ – PDF Kalay B02

PDF – Kalay တပ်ရင်း (၂) မှ ရဲဘော်တွေ ပြန်လည်သီဆိုထားတဲ့ ” သားကြီးတို့အေးဆေး ” သီချင်း(ရုပ်/သံ)

ဧရာဝတီတိုင်းမ်

ဧပြီလ ၃၀ ရက်

PDF – Kalay တပ်ရင်း (၂) ရဲဘော်တွေ သီဆိုဖျော်ဖြေထားတဲ့ ” သားကြီးတို့အေးဆေး ” သီချင်းရုပ်သံဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်။

PDF – Kalay ( တပ်ရင်း-၂ ) ရဲဘော်များရဲ့ Cover Song ကို ခံစားရင်း ၎င်းတို့နဲ့အတူ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ပေးကြပါဦးလို့ မေတ္တာရပ်ခံ

ထားပါတယ်။

ရုပ်သံ – PDF Kalay B02

PDF – Kalay တပ်ရင်း (၂) မှ ရဲဘော်တွေ ပြန်လည်သီဆိုထားတဲ့ ” သားကြီးတို့အေးဆေး ” သီချင်း(ရုပ်/သံ)

ဧရာဝတီတိုင်းမ်

ဧပြီလ ၃၀ ရက်

PDF – Kalay တပ်ရင်း (၂) ရဲဘော်တွေ သီဆိုဖျော်ဖြေထားတဲ့ ” သားကြီးတို့အေးဆေး ” သီချင်းရုပ်သံဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်။

PDF – Kalay ( တပ်ရင်း-၂ ) ရဲဘော်များရဲ့ Cover Song ကို ခံစားရင်း ၎င်းတို့နဲ့အတူ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ပေးကြပါဦးလို့ မေတ္တာရပ်ခံ

ထားပါတယ်။

ရုပ်သံ – PDF Kalay B02