ၾကားသိသမွ်

လျှပ်စီး​ပျောက်ကျားအဖွဲ့(ဝက်လက်) မှ ပြင်းအားကောင်း တာဝေးပစ်လက်နက် ကို အောင်မြင်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့(ရုပ်သံ)

လျှပ်စီး​ပျောက်ကျားအဖွဲ့(ဝက်လက်) မှ ပြင်းအားကောင်း တာဝေးပစ်လက်နက် ကို အောင်မြင်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့..
ပထမတစ်ခါ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ တာဝေးပစ်ကိုပိုမိုထိရောက်အောင် အဆင့်မြှင့်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံပါသည်

လျှပ်စီး​ပျောက်ကျားအဖွဲ့(ဝက်လက်) မှ ပြင်းအားကောင်း တာဝေးပစ်လက်နက် ကို အောင်မြင်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့..
ပထမတစ်ခါ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ တာဝေးပစ်ကိုပိုမိုထိရောက်အောင် အဆင့်မြှင့်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။

လျှပ်စီး​ပျောက်ကျားအဖွဲ့(ဝက်လက်) မှ ပြင်းအားကောင်း တာဝေးပစ်လက်နက် ကို အောင်မြင်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့..
ပထမတစ်ခါ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ တာဝေးပစ်ကိုပိုမိုထိရောက်အောင် အဆင့်မြှင့်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။

Zawgyi

လျှပ်စီး​ပျောက်ကျားအဖွဲ့(ဝက်လက်) မှ ပြင်းအားကောင်း တာဝေးပစ်လက်နက် ကို အောင်မြင်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့..
ပထမတစ်ခါ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ တာဝေးပစ်ကိုပိုမိုထိရောက်အောင် အဆင့်မြှင့်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။

အောက်ဆုံးတွင်ရုပ်သံပါသည်

လျှပ်စီး​ပျောက်ကျားအဖွဲ့(ဝက်လက်) မှ ပြင်းအားကောင်း တာဝေးပစ်လက်နက် ကို အောင်မြင်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့..
ပထမတစ်ခါ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ တာဝေးပစ်ကိုပိုမိုထိရောက်အောင် အဆင့်မြှင့်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။


လျှပ်စီး​ပျောက်ကျားအဖွဲ့(ဝက်လက်) မှ ပြင်းအားကောင်း တာဝေးပစ်လက်နက် ကို အောင်မြင်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့..
ပထမတစ်ခါ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ တာဝေးပစ်ကို
ပိုမိုထိရောက်အောင် အဆင့်မြှင့်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။