ၾကားသိသမွ်

စစ်အာဏာသိမ်း နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင် ‘’အလိုမရှိ’’ သီချင်းဆိုသည့် တော်လှန်ရေးရဲဘော်လူငယ်များ(ရုပ်သံ)

စစ်အာဏာသိမ်း နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင် ‘’အလိုမရှိ’’ သီချင်းဆိုသည့် တော်လှန်ရေးရဲဘော်လူငယ်များ(ရုပ်သံ)

အောက်တွင်ရုပ်သံကြည့်ရန်

မတရားသဖြင့် စစ်အာဏာ သိမ်းခံရမှု တစ်နှစ်ပြည့်နေ့တွင် လွတ်မြောက်နယ်မြေ တစ်နေရာရှိ

National Defense Network အဖွဲ့ဝင် တော်လှန်ရေးရဲဘော်များက “အလိုမရှိ” သီချင်းသီဆိုကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။

စစ်အာဏာသိမ်း နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင် ‘’အလိုမရှိ’’ သီချင်းဆိုသည့် တော်လှန်ရေးရဲဘော်လူငယ်များ(ရုပ်သံ)


မတရားသဖြင့် စစ်အာဏာ သိမ်းခံရမှု တစ်နှစ်ပြည့်နေ့တွင် လွတ်မြောက်နယ်မြေ တစ်နေရာရှိ

National Defense Network အဖွဲ့ဝင် တော်လှန်ရေးရဲဘော်များက “အလိုမရှိ” သီချင်းသီဆိုကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။

စစ်အာဏာသိမ်း နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင် ‘’အလိုမရှိ’’ သီချင်းဆိုသည့် တော်လှန်ရေးရဲဘော်လူငယ်များ(ရုပ်သံ)

အောက်တွင်ရုပ်သံကြည့်ရန်


မတရားသဖြင့် စစ်အာဏာ သိမ်းခံရမှု တစ်နှစ်ပြည့်နေ့တွင် လွတ်မြောက်နယ်မြေ တစ်နေရာရှိ

National Defense Network အဖွဲ့ဝင် တော်လှန်ရေးရဲဘော်များက “အလိုမရှိ” သီချင်းသီဆိုကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။

စစ်အာဏာသိမ်း နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင် ‘’အလိုမရှိ’’ သီချင်းဆိုသည့် တော်လှန်ရေးရဲဘော်လူငယ်များ(ရုပ်သံ)

မတရားသဖြင့် စစ်အာဏာ သိမ်းခံရမှု တစ်နှစ်ပြည့်နေ့တွင် လွတ်မြောက်နယ်မြေ တစ်နေရာရှိ

National Defense Network အဖွဲ့ဝင် တော်လှန်ရေးရဲဘော်များက “အလိုမရှိ” သီချင်းသီဆိုကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။

အောက်တွင်ရုပ်သံကြည့်ရန်