ၾကားသိသမွ်

ရှေ့တန်းမှာလပ်တီးတွေထွက်ပြေးနေကြလို့စစ်တိုက်ချင်တဲ့ လပ်တီးကိုပဲရှေ့တန်းပို့ပေးဖို့ မအလကိုအသိပေး( ရုပ်သံ)

ရှေ့တန်းမှာလပ်တီးတွေထွက်ပြေးနေကြလို့စစ်တိုက်ချင်တဲ့ လပ်တီးကိုပဲရှေ့တန်းပို့ပေးဖို့ မအလကိုအသိပေး( ရုပ်သံ)

အပြောအဆို စတိုင်မလိုင် ကတော့ လပ်တီးနဲ့ မအလ ဖျားသွားမယ်

စစ်တိုက်ချင်တဲ့ လပ်တီးကိုပဲရှေ့တန်းပို့ပေးဖို့ မအလ ကို ညွှန်ကြားနေတာတဲ့

လက်ခေါ်ဇီးကွက်ရုပ်နဲ့ မအလ လပ်တီးကိုခေါ်ရမယ်ဆိုပြီးသရော်နေကြတာ

တော်တော်စားတယ်နော်လေးစားပါတယ္ဗ်

crd video

ရှေ့တန်းမှာလပ်တီးတွေထွက်ပြေးနေကြလို့စစ်တိုက်ချင်တဲ့ လပ်တီးကိုပဲရှေ့တန်းပို့ပေးဖို့ မအလကိုအသိပေး( ရုပ်သံ)

အပြောအဆို စတိုင်မလိုင် ကတော့ လပ်တီးနဲ့ မအလ ဖျားသွားမယ်

စစ်တိုက်ချင်တဲ့ လပ်တီးကိုပဲရှေ့တန်းပို့ပေးဖို့ မအလ ကို ညွှန်ကြားနေတာတဲ့

လက်ခေါ်ဇီးကွက်ရုပ်နဲ့ မအလ လပ်တီးကိုခေါ်ရမယ်ဆိုပြီးသရော်နေကြတာ

တော်တော်စားတယ်နော်လေးစားပါတယ္ဗ်

crd video

ရှေ့တန်းမှာလပ်တီးတွေထွက်ပြေးနေကြလို့စစ်တိုက်ချင်တဲ့ လပ်တီးကိုပဲရှေ့တန်းပို့ပေးဖို့ မအလကိုအသိပေး( ရုပ်သံ)

အပြောအဆို စတိုင်မလိုင် ကတော့ လပ်တီးနဲ့ မအလ ဖျားသွားမယ်

စစ်တိုက်ချင်တဲ့ လပ်တီးကိုပဲရှေ့တန်းပို့ပေးဖို့ မအလ ကို ညွှန်ကြားနေတာတဲ့

လက်ခေါ်ဇီးကွက်ရုပ်နဲ့ မအလ လပ်တီးကိုခေါ်ရမယ်ဆိုပြီးသရော်နေကြတာ

တော်တော်စားတယ်နော်လေးစားပါတယ္ဗ်

crd video