ၾကားသိသမွ်

အမေစုကို ဖစ်ဖတီးပါဆင့် လျော့ပေးကြောင်း စစ်ကောင်စီကြေငြာ

ဒ-စ-က ဥက္ကဋ္ဌ က နိုင်ငံတော်သမ္မတဟောင်း နှင့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံဟောင်းတို့အား တရားရုံးက ချမှတ်ထားသည့် သတ်မှတ်

ပြစ်ဒဏ် ၄ နှစ် အနက် ထောင် ဒဏ် ၂နှစ်ကို လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာ၏ထုတ်ပြန်ချက် အရ သိရသည်။အလားတူ ကျန်ရှိ

သည့် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်ကို လက်ရှိ ထိန်းသိမ်းထားသည့် နေရာ၌ပင်ကျခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌

ဖော်ပြထားသည်။

ဒစကဥက္ကဋ္ဌ က နိုင်ငံတော်သမ္မတဟောင်း နှင့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံဟောင်းတို့အား တရားရုံးက ချမှတ်ထားသည့် သတ်မှတ် ပြစ်ဒဏ်

၄ နှစ် အနက် ထောင် ဒဏ် ၂နှစ်ကို လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာ၏ထုတ်ပြန်ချက် အရ သိရသည်။အလားတူ ကျန်ရှိသည့်

ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်ကို လက်ရှိ ထိန်းသိမ်းထားသည့် နေရာ၌ပင် ကျခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြ

ထားသည်။

ဒ-စ-က ဥက္ကဋ္ဌ က နိုင်ငံတော်သမ္မတဟောင်း နှင့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံဟောင်းတို့အား တရားရုံးက ချမှတ်ထားသည့် သတ်မှတ်

ပြစ်ဒဏ် ၄ နှစ် အနက် ထောင် ဒဏ် ၂နှစ်ကို လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာ၏ထုတ်ပြန်ချက် အရ သိရသည်။အလားတူ ကျန်ရှိ

သည့် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်ကို လက်ရှိ ထိန်းသိမ်းထားသည့် နေရာ၌ပင်ကျခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌

ဖော်ပြထားသည်။

ဒစကဥက္ကဋ္ဌ က နိုင်ငံတော်သမ္မတဟောင်း နှင့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံဟောင်းတို့အား တရားရုံးက ချမှတ်ထားသည့် သတ်မှတ် ပြစ်ဒဏ်

၄ နှစ် အနက် ထောင် ဒဏ် ၂နှစ်ကို လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာ၏ထုတ်ပြန်ချက် အရ သိရသည်။အလားတူ ကျန်ရှိသည့်

ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်ကို လက်ရှိ ထိန်းသိမ်းထားသည့် နေရာ၌ပင် ကျခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြ

ထားသည်။