ၾကားသိသမွ်

မြို့လှPDF(မိုက်ရူးရဲ အဖွဲ့)မှ စစ်အုပ်စုပိုင် မြန်မာဘီယာများ ဖမ်းဆီးကာ ဖျက်ဆီးနေသည့် (ရုပ်/သံ)

22.11.2021(ယနေ့)စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အထက်ပိုင်း ကသာခရိုင်တွင် ကသာဘက်မှ ရွှေကူဘက်သို ရေကြောင်းလမ်းဖြင့် စက်လှေအ

ပြည့် သယ်ဆောင်လာသော

စစ်အုပ်စုပိုင် ထုတ်ကုန် Myanmar Beeများ အပြည့်သယ်ဆောင်လာသည်ကို ​ မြို့လှ PDF(မိုက်ရူးရဲ အဖွဲ့)မှ ဖမ်းဆီးကာ ညနေ ၄နာရီ

အချိန်တွင် တားဆီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ဖျက်ဆီးခဲ့သည့် မှတ်တမ်း Video fileကို အောက်ဆုံးတွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။နောက်ထပ်စစ်အုပ်စုပိုင် ထုတ်ကုန်များကိုလည်း အလျှဥ်းသင့်

သလို ဖျက်စီးသွားမည်ဟုလည်း သိရသည်။source – မြို့လှPDF(မိုက်ရူးရဲ အဖွဲ့)မှ ရဲဘော်တစ်ဦး


22.11.2021(ယနေ့)စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အထက်ပိုင်း ကသာခရိုင်တွင် ကသာဘက်မှ ရွှေကူဘက်သို ရေကြောင်းလမ်းဖြင့် စက်လှေအ

ပြည့် သယ်ဆောင်လာသော

စစ်အုပ်စုပိုင် ထုတ်ကုန် Myanmar Beeများ အပြည့်သယ်ဆောင်လာသည်ကို ​ မြို့လှ PDF(မိုက်ရူးရဲ အဖွဲ့)မှ ဖမ်းဆီးကာ ညနေ ၄နာရီ

အချိန်တွင် တားဆီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ဖျက်ဆီးခဲ့သည့် မှတ်တမ်း Video fileကို အောက်ဆုံးတွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။နောက်ထပ်စစ်အုပ်စုပိုင် ထုတ်ကုန်များကိုလည်း အလျှဥ်းသင့်

သလို ဖျက်စီးသွားမည်ဟုလည်း သိရသည်။source – မြို့လှPDF(မိုက်ရူးရဲ အဖွဲ့)မှ ရဲဘော်တစ်ဦး


22.11.2021(ယနေ့)စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အထက်ပိုင်း ကသာခရိုင်တွင် ကသာဘက်မှ ရွှေကူဘက်သို ရေကြောင်းလမ်းဖြင့် စက်လှေ

အပြည့် သယ်ဆောင်လာသော

စစ်အုပ်စုပိုင် ထုတ်ကုန် Myanmar Beeများ အပြည့်သယ်ဆောင်လာသည်ကို မြို့လှ PDF(မိုက်ရူးရဲ အဖွဲ့)မှ ဖမ်းဆီးကာ ညနေ ၄နာရီ

အချိန်တွင် တားဆီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ဖျက်ဆီးခဲ့သည့် မှတ်တမ်း Video fileကို အောက်ဆုံးတွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။နောက်ထပ်စစ်အုပ်စုပိုင် ထုတ်ကုန်များကိုလည်း အလျှဉ်းသင့်

သလို ဖျက်စီးသွားမည်ဟုလည်း သိရသည်။source – မြို့လှPDF(မိုက်ရူးရဲ အဖွဲ့)မှ ရဲဘော်တစ်ဦး