ၾကားသိသမွ်

စာကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိသည့် တပည့်လေးများကို နောက်ဆုံးစာမေးပွဲ၌ အဆင့်Aရရှိသည်ထိ နည်းလမ်းမျိုးစုံသုံးကာ သင်ကြားပေးခဲ့သော ဆရာ

 

စာႏွင့္ပက္သက္လၽွင္ ပ်င္းရိေသာ ကေလးေတြကို စာသင္ၾကားေပးရျခင္းက လြယ္ကူေသာ အရာတစ္ခုမဟုတ္ေပ။

သို႔ျဖစ္၍ မေလးရွားနိုင္ငံ Pahang ရွိ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ တာဝန္က်ေသာ ေဟရွာယအမည္ရွိ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးသည္ တပည့္ေလးမ်ားအေပၚ ေစတနာ ေမတၱာထားကာ ပညာသင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ နာမည္ႀကီးလာခဲ့သည္။

ဆရာျဖစ္သူသည္ အတန္းထဲတြင္ ေက်ာင္းသားတိုင္း အားနည္းသည့္ ဘာသာရပ္တစ္ခုျဖစ္ေသာအဂၤလိပ္စာကို သင္ၾကားေပးရၿပီး စစဆုံးသင္ခ်ိန္မွာပဲ မည္သူမၽွ စိတ္ဝင္စားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာသည္ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္အား ဂီတႏွင့္ေရာေႏွာၿပီး စိတ္ဝင္စားလာေအာင္ ရန္ပုံေငြႏွင့္ ဂစ္တာတစ္ေယာက္တစ္လက္စီက် ဝယ္ေပးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ဘလက္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာကို ထပ္မံစုေဆာင္းထားသည့္ ရန္ပုံေငြႏွင့္ ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး လိုင္းေပၚရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ အဂၤလိပ္စကားျဖင့္ စာေစာင္မ်ား အျပန္အလွန္ေပးပို႔ကာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ ေက်ာင္းသားေလးမ်ားသည္ စာသင္ၾကားရာ၌ ပ်င္းရိျခင္းမရွိေတာ့ပဲ အျမဲတက္ႂကြေနကာ စာေမးပြဲရလဒ္မ်ားမ်ားလည္း မယုံၾကည္ေလာက္ေအာင္ အမွတ္ေကာင္းလာခဲ့သည္။

Rain (For Ialinks)

စာႏွင့္ပက္သက္လၽွင္ ပ်င္းရိေသာ ကေလးေတြကို စာသင္ၾကားေပးရျခင္းက လြယ္ကူေသာ အရာတစ္ခုမဟုတ္ေပ။

သို႔ျဖစ္၍ မေလးရွားနိုင္ငံ Pahang ရွိ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ တာဝန္က်ေသာ ေဟရွာယအမည္ရွိ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးသည္ တပည့္ေလးမ်ားအေပၚ ေစတနာ ေမတၱာထားကာ ပညာသင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ နာမည္ႀကီးလာခဲ့သည္။

ဆရာျဖစ္သူသည္ အတန္းထဲတြင္ ေက်ာင္းသားတိုင္း အားနည္းသည့္ ဘာသာရပ္တစ္ခုျဖစ္ေသာအဂၤလိပ္စာကို သင္ၾကားေပးရၿပီး စစဆုံးသင္ခ်ိန္မွာပဲ မည္သူမၽွ စိတ္ဝင္စားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာသည္ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္အား ဂီတႏွင့္ေရာေႏွာၿပီး စိတ္ဝင္စားလာေအာင္ ရန္ပုံေငြႏွင့္ ဂစ္တာတစ္ေယာက္တစ္လက္စီက် ဝယ္ေပးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ဘလက္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာကို ထပ္မံစုေဆာင္းထားသည့္ ရန္ပုံေငြႏွင့္ ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး လိုင္းေပၚရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ အဂၤလိပ္စကားျဖင့္ စာေစာင္မ်ား အျပန္အလွန္ေပးပို႔ကာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ ေက်ာင္းသားေလးမ်ားသည္ စာသင္ၾကားရာ၌ ပ်င္းရိျခင္းမရွိေတာ့ပဲ အျမဲတက္ႂကြေနကာ စာေမးပြဲရလဒ္မ်ားမ်ားလည္း မယုံၾကည္ေလာက္ေအာင္ အမွတ္ေကာင္းလာခဲ့သည္။

Rain (For Ialinks)