ၾကားသိသမွ်

ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရမလားလို႔ လာလာေမးၾကလို႔တဲ့ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ရွင္းထားတာေလး

ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရမလားလို႔ လာလာေမးၾကလို႔တဲ့

ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ရွင္းထားတာေလး

ကာကြယ္ေဆး ထိုး၊မထိုးကေတာ့ ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ကိုပါ။

ကာကြယ္ေဆးနဲ႔ပတ္သက္တာ ေျပာရရင္ စစ္တပ္ကထိုးေပးမွာက

ဝာ႐ုတ္နိုင္ငံထုတ္ကာကြယ္ေဆးပါ။WHO က approved ေပးထားတဲ့

ကာကြယ္ေဆး၃မ်ိဳးထဲမွာ မပါတဲ့ေဆးပါ။

အဲ့ဒီကာကြယ္ေဆးကို တီထြင္ခဲ့တဲ့

အဖြဲ႕ထဲက ပညာရွင္တစ္ေယာက္ကေတာ့

ကိုဗစ္နဲ႔ ကြယ္လြန္သြားပီ။

အင္ဒိုမွာလဲ ဒီကာကြယ္ေဆးထိုးထားတဲ့သူေတြ ကိုဗစ္နဲ႔ အမ်ားႀကီးေသခဲ့ပါတယ္။

စကၤာပူမွာဆို ဒီေဆးထိုးထားတဲ့သူကို ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးတဲ့သူစာရင္းထဲ မထည့္ပါဘူး။

ကာကြယ္ေဆးမထိုးရေသးတဲ့သူလို႔ပဲ သတ္မွတ္ပါတယ္။

မင္းေအာင္လွိုင္အပါအဝင္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြအကုန္လုံး ဒီေဆးရယ္

အေမစုမွာခဲ့တဲ့ေဆးရယ္ ၂မ်ိဳးလုံးရွိတာေတာင္ အေမစုမွာခဲ့တဲ့ ကာကြယ္ေဆးကိုပဲ ထိုးၾကပါတယ္။

ဒီကာကြယ္ေဆးထိုးဖို႔ တိုက္တြန္းေနတဲ့ ခင္ခင္ႀကီးကိုယ္တိုင္ေတာင္ ဒီေဆးကို မထိုးပါဘူး။

အေမစုမွာခဲ့တဲ့ ကာကြယ္ေဆးကိုပဲ ထိုးခဲ့ၾကတာပါ

#credit;