ၾကားသိသမွ်

သူယုတ္မာတို႔ လမ္းဆုံးၿပီေလာ့

သူယုတ္မာတို႔ လမ္းဆုံးၿပီေလာ့
မဲမသမာမႈ႔ေၾကာင္႕…အာဏာထိန္းတာပါ..ျပည္တြင္းေရးပါဆိုၿပီး မဝင္ပါၾကဖို႔….လိမ္…ေအာ္ေပးေနၾကၿပီး….
UN မြာေတာင္..ဗီဒို အာဏာသုံးခဲ့ၾကလို႔….ကာကြယ္ေပးခဲ့ၾကသူတို႔အတြက္ေတာ့…..

ဒီတကြက္နဲ႔တင္…ငုတ္တုတ္ေမ့သြားရၿပီ…..ေသနတ္နဲ႔ပစ္သတ္ျပလို႔…..စစ္ရာဇဝတ္မႈသာ
တိုးသြားတာ….ၿငိမ္မခံၾကဘူးဆိုတာ….သိသြားေၾကတာ့….ကိုဗစၠိဳ…လကၷကႅိဳအသုံးခ္လို႔…
ျပည္သူကိုသတ္ျပလို႔…အာဏာရဖို႔ပါ ကလိမ္ၾက ႏြစ္က်ပ္ကြက္ ဇယား်ခ…ခင္းျပလိုက္တဲ့…..

ယုတ္မာေအကာက္ႀကံတဲ့….စစ္သူပုန္အုပ္စုႏြင္႕သူ႔ဆရာ…ဟိုသတၱဝါႏြစ္ေကာင္ကိုပါ….
UNႏြင္႕နိုင္ငံတကာက သူ႔ဒုတ္နဲ႔…သူ႔ျပန္ရိုက္ၿပီေပါ့….ကိုဗစ္ကို ေအၾကာင္းျပလို႔…ျမန္မာျပည္သူေတြ
ဝင္ေရာက္ေထာက္ပံ့ ကူညီေပးလိုက္ၾကၿပီ…..ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့အေျခအေနမြန္ကို သိသြားၾကလို႔..

UN ကထပ္ဆင္႕တိုးၿပီး…ဝင္ေရာက္လာနိုင္မြာက…A4P….ပါ….ဟုတ္ပါတယ္…
ဘာေၾကာင္႕…A4P ဝင္ေရာက္လာမြာလည္းဆိုေတာ့….ျမန္မာျပည္မြာ….ျဖစ္ပၾက္ေနတာနဲ႔
A4P နဲ႔က…ကိုက္ညီမႈ….အရြိဆုံး…ျဖစ္ေနလို႔ပါ….ျပည္သူကိုကာကြယ္ေပးမယ္႕….

တပ္ေမတာ္မရြိေတာ့ဘူး…..က်န္းမာေရး ကုသကာကြယ္ေပးမယ္႕….
ေဆး႐ုံး…ေဆးခန္းေတြကို….လုံေလာက္စြာ…မရြိေတာ့လို….စစ္တပ္က….
ျပည္သူကို….ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ေနလို႔…..ေတာေတြ ေတာင္ေတြလည္း….

ျပည္သူေတြ က်န္းမာေရး ေရြာက္ေစာင္႕မႈေပးေနတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ ေရြာင္ပုန္းေနၾကရတယ္….
လြတ္လပ္ၿပီး တရား်မႇတတဲ့….ဥပေဒၿပ မ႑ိဳင္မရြိေတာ့ဘူး….ေဆးဝါးနဲ႔အစားေအသာက္ရိကၡာေတြ
ျပတ္လပ္ကုန္ၾကၿပီ…..ဒါေတြကို…အထိုင္ျပန္ခႀလိဳ႕….တၿပိဳက္နက္တည္းကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးနိုင္တာက….

ကုလေကန….ေပါင္းစည္းဖြဲ႕စည္းထားတဲ့….A4P…..ဆိုတဲ့…တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႕အစည္းပဲ
ဆိုေတာ့ပါ….UN ရဲ့ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္…အထူးကိုယ္စားလြယ္တြမ္းအင္ဒ႐ူးကလည္း..
ျမန္မာျပည္သူေတြက…စစ္သူပုန္အုပ္စုကို..အယုံအၾကည္မရြိေတာ့ဘူး….စစ္သူပုန္အုပ္စုအေနျဖင္႕လည္း…

ကိုဗစ္ကိုမထိန္း်ခဳပ္နိုင္သလို…ေဆးဝါးလည္း လုံေလာက္မႈမရြိဘူး…ျပည္သူကလည္း….
ရရာလက္နက္နဲ႔ေတာ္လြန္တိုက္ခိုက္ေၾကတာ့မယ္….ျမန္မာျပည္သူေတြ…ေရာဂါေဘး…စစ္ေဘးေတြေၾကာင္႕…
UN အေနနဲ႔ အျမန္ဆုံး ဝင္ေရာက္…ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ကူညီေပးၾကဖို႔……အျဖစ္မြန္ေတြ….ေထာက္ျပၿပီး…

တိုက္တြန္း ေျပာၾကားထားတယ္…ေျမျပင္…သတင္း်မားအရ…..မင္းတပ္ကို…ေရာက္ရြိေနသည္႕….
UNHCR ႏြင္႕ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းေတြကို….ေတာတြင္းက…စစ္ေဘးေရြာင္ဆီ….
ပို႔ေဆာင္ေပးမႈ႔….ဟန္႕တားခံရမႈေတြ ရြိေနလို႔….ျပန္သယ္သြားမည္ဟု….သိရပါသည္…

ဒီကိစၥမြာသာ…ေျပလည္မႈမရရြိလာခဲ့ပါက…..A4P….ဝင္ေရာက္လာဖို႔လည္း ပိုေသ်ခာသြားေစခဲ့ပါၿပီ….
ဝင္ေရာက္မႈအပိုင္းမြာလည္း…ကမၻာ့က်န္းမာေရးကိုေအၾကာင္းျပဳထားတာဆိုေတာ့….

ေႏြာက္ယြက္ ဟန္႕တားမႈရန္ကလည္း…ကင္းေဝးသြားေစ..ေလေနေတာ့…..
ရက္ပိုင္းအတြင္းေတာင္….ဝင္ေရာက္လာနိုင္တယ္လို႔….သုံးသပ္ျပခ်င္ပါတယ္….

တင္ျပသူအား ေလးစားစြာျဖင့္-ခရက္ဒစ္