ၾကားသိသမွ်

အမေရိကန်နဲ့ ကမ္ဘာကို ကိုင်လှုပ်ခဲ့သူ ဘိန်းဘုရင် ခွန်ဆာ(ရုပ္/သံ)

အမေရိကန်နဲ့ ကမ္ဘာကို ကိုင်လှုပ်ခဲ့သူ ဘိန်းဘုရင် ခွန်ဆာ

Credit; MTK (မိုးသောက်ကြယ်)Channel